Allt om meditation

meditation

Vad är meditation?

Meditation är ett begrepp och ett samlingsnamn som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning för att uppnå ett ökat medvetande och koncentration. Detta kombineras med fokus av ett föremål, en företeelse eller en föreställning som kan vara i form av ett mantra, alltså ett ord eller en mening man uttalar. Det kan också vara en punkt, eller koncentration på kroppens helhet, energier i kroppen, som inom meditation kallas chakra. Exempel på detta kan vara fokus på vårt andetag, eller ett föremål som ett ljus, eller hur fötterna nuddar golvet när du promenerar.

Meditation kan också utföras med ljud, bön eller med vägledning av en person eller en app. Med hjälp av meditation kan man uppnå djupare insikt i tillvaron. Fokus ligger på att stilla tankarna och vara helt närvarande i nuet i det man gör. Genom att släppa taget om tankar och intryck som inte är viktiga för vår överlevnad just nu kan vi gå vidare.

Meditationens historia

I vår västerländska värld där mycket kretsar kring hur man blir rik, skönhet och ägodelar är det allt fler som söker sig till andra alternativa värden som fokuserar på enkelhet, balans och harmoni. Meditation har utförts inom flera religioner och kulturer i flera tusen år tillbaka i tiden. Det äldsta spåren man har hittat kommer från den vediska traditionen i Indien där man i den skriften Bhagavad-Gita från 500 f.Kr behandlar meditation, men också yoga och mindfulness. Dessa tre grenar är nära besläktade med indiska rötter 2500 år bakåt i tiden. Om man utövar respektive gren regelbundet kan man märka en rad positiva effekter på både den psykiska och fysiska hälsan men också en positiv inverkan på kreativt tänkande och intellektuell skärpa.

meditera

Det senaste seklet har meditation blivit allt mer populärt i västvärlden och blivit en populär teknik också utanför religiösa och spirituella grupper. Meditation används idag inom många områden som exemplevis hälso- och sjukvård, skola och inom affärsvärlden.

Varför meditera?

I dagens moderna samhälle upplever vi otroligt många intryck som hjärnan måste ta in och processa. Vi kan inte ta in hur mycket information som helst, vilket gör att vi kan känna oss trötta och låga på energi. På sikt kan det leda till utmattning, ångest, oro och sömnbesvär om hjärnan inte får vila. Genom att meditera tränar vi hjärnan att fokusera på en sak i taget. När vi har lärt oss det kan vi släppa taget och bli mer närvarande i oss själva. Den inre rösten kan ta plats.

Vad säger forskningen om meditation?

Forskningen kring meditation har kunnat bevisa att både fysiska och psykiska besvär som stress, högt blodtryck och ångest kan minska symtomen. Forskning har också visat att endast en kort stunds meditation kan ge positiva effekter och kan till och med förändra hjärnans struktur. Man blir helt enkelt bättre på att fokusera vilket gör att man presterar bättre och kan exempelvis bli bättre på att spela golf.

Vad händer i hjärnan vid meditation?

En intressant studie utförd vid Yale University, fann att mindfulness-meditation minskar aktiviteten i hjärnans default mode (som ansvarar för sinnesvandrande och självrefererande tankar). Hjärnans default mode är aktivt när vi inte tänker på något speciellt, när våra sinnen bara vandrar från tanke till tanke. Eftersom sinnesvandring vanligtvis förknippas med att vara mindre glad, och oroa sig för det förflutna och framtiden, är det målet för många människor att slå bort negativa tankar. Flera studier har visat att meditation, genom sin lugnande effekt på hjärnans default mode, verkar göra just detta. Och även när tankarna börjar vandra är utövare av meditation bättre på att slå bort negativa tankar.

Meditation i skolan

Vissa skolor har börjat implementera meditation i sina dagliga scheman med god effekt: Ett distrikt i San Francisco startade ett meditationsprogram två gånger dagligen i några av sina högriskskolor – och såg att närvaron ökade och eleverna höjde sina betyg. Studier har bekräftat de kognitiva och känslomässiga fördelarna med meditation för skolbarn, men mer arbete kommer förmodligen att behöva göras innan det blir mer allmänt accepterat.

Stress

Vid stress är det lätt att komma in i destruktiva tankemönster som kan leda till oro och ångest. Det är vanligt att kroppen spänner sig och att man börjar andas ytligt. Om du tar en stund för meditation kan kroppens stressreaktioner vändas. En stunds stillhet för sinnet kan göra att kroppen grundas så att du enklare kan möta dagen mer närvarande och tackla de stressfulla situationerna på ett mer kontrollerat sätt.

meditation

Meditationens fördelar

 • Kroppens negativa reaktioner på stress minskas.
 • Blodtrycket sänks och stabiliseras.
 • Ger avslappning och ett inre lugn på olika plan: fysiskt, mentalt och själsligt.
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Ett mer balanserat humör
 • Förbättrad sömn
 • Lindrar symptom vid depression, ångest och oro.
 • Ökad självkänsla och självförtroende.
 • Allmänna självkännedomen förbättras
 • Förbättrad medveten närvaro i nuet.

Hur går meditation till?

Idag finns flera olika typer av tekniker inom meditation. Det som förenar alla är att man tränar tanken på att koncentrera sig på en sak för att kunna stilla tankarna. Vanligast är att man sitter på en stol men det finns meditationstekniker där man ligger ner. Det finns också former där man promenerar eller rör sig på olika sätt som exempelvis dans.

 1. Sitt avspänt på en stol eller en kudde, håll ryggen rak och slappna av i axlarna. Det kan vara svårt i början att hitta en bekväm position på golvet vilket gör att det är bra att börja sitta på en stol. Prova dig fram och hitta en position som känns skön och som passar dig, experimentera dig fram.
 2. Slut ögonen eller ha dem halvöppna. Syftet är att stilla sinnet genom att stänga ute tankarna som upptar och invaderar vår hjärna. Genom att göra detta skapar du förutsättningar för att få ett inre lugn som kan utveckla en förmåga att hantera känslor och tankar.
 3. Fokusera på andningen. Låt uppmärksamheten ligga på när du andas in och när du andas ut. Vad upplever du? Hur känns andetaget? Utforska vad du upplever i nuet utan att du försöker förändra upplevelsen.
 4. Om du tappar fokus, för tillbaka uppmärksamheten mot andningen igen. Svårare än så är det inte.

Bestäm hur länge du vill meditera genom att ställa en klocka eller en mobil för att inte behöva tänka på hur lång tid som är kvar och för att vara närvarande i nuet. I början kan exempelvis tio minuter vara lagom. Med tiden kan du gradvis utöka tiden till 30-40 minuter. Det finns inget som är rätt eller fel. Skapa en regelbunden rutin för meditationen. Det kan vara en speciell tid på morgonen eller kvällen. Se till att planera in den i ditt schema så att meditationen blir av och att du skapar en regelbundenhet och etablerar en vana, gärna dagligen. Många upplever att det är enklare att meditera med en guidad meditation, speciellt när man är nybörjare. Det finns många appar, prova dig fram och se vilken du tycker passar dig bäst.

meditera

Olika typer av meditation:

Mindfulnessmeditation

En form av meditation är mindfulnessmeditation där man lägger fokus på att följa andetagen och låter uppmärksamheten ligga på olika känslor, tankar och förnimmelser som kommer, utan att man dras med i tankarna kring dem. Genom denna form av meditation kan man tömma sitt sinne på tankar som tar ens uppmärksamhet, stress och oro. Efter att ha bearbetat fladdrande tankar genom meditationen kan man då bli mer fokuserad och närvarande och få en mer intuitiv insikt om sin tillvaro. På svenska brukar man översätta den här formen av meditation till medveten närvaro.

Transcendental meditation (TM)

Meditationsformen introducerades 1958 av den indiske vishetsläraren Maharishi Mahesh Yogi. Meditationen kännetecknas av användandet av mantran som är en väg till transcendering. Man når fullständig inre stillhet utan tankeverksamhet. Sinnet går bortom tankeimpulserna. Den enklaste tekniken för transcendental meditation är att du repeterar ett mantra tyst för dig själv med stängda ögon samtidigt som du sitter i lotuspositionen.

Andningsmeditation

Andningsmeditation går ut på att du djupandas samtidigt som du sitter lugnt och bekvämt med fokus på just den djupa andningen genom näsan.

Zenmeditation eller buddhistisk meditation

Zenmeditation har sina rötter i buddismen och går till så att du sitter i stillhet och räknar dina andetag för att finna lugn och fokus. Dhyana och samadhi är tillstånd som kan uppnås genom buddhistisk meditation.

Pulsmeditation

Pulsmeditation ingår i den medicinska yogan. Den går ut på att du känner din puls med fingret samtidigt som du upprepar ett mantra i takt med pulsen.

meditera_utomhus

Lämna en kommentar