Behöver du naprapat? Kiropraktor? Sjukgymnast?

Ryggont.En sak är säker – du har ont. Men vem ska du egentligen kontakta mellan sjukgymnasten, kiropraktorn eller naprapaten? Många tror att de göre samma uppgifter men skillnaden är relativt stor. Men det finns också stora likheter vilket kan förklara varför frågan så ofta dyker upp.

Inom kiropraktik jobbar man med justering av leder, muskler m.m. Det kan exempelvis innebära mjukdelsmanipulation, ledmobilisering m.m. Det finns alltså en viss likhet mot naprapaten även om kiropraktikern har ett större fokus på mobilisering. I vissa falla kan man alltså få samma hjälp av en kiropraktor som en naprapat, se stanleyschiropraktik.se  som exempel.

Kiropraktik är vidare utbrett och själva vetenskapen växte fram under 1800-talet även om dess historia sträcker sig längre bak än så. De hjälper patienter med smärtor och problem som vuxit fram genom ”störningar i leder, muskler, nervsystem och dess inbördes relation” /Fackförbundet LKR hemsida)

Naprapatens huvudsakliga uppgift är att ”korrigera”. Ordet kommer även från den tjeckiska språket ”napravit” som just betyder att korrigera. Det finns betydligt färre naprapater är kiropraktorer i världen delvis beroende på vilka behandlingsmetoder som är populära i olika delar. Däremot är det relativt vanligt i Sverige och de nordiska länderna. Man räknar med att det finns ca 1200 naprapater i Sverige. Bland annat utför naprapater korrigeringar, massage, stretchning, mobilisering och ledjusteringar.

Sjukgymnast är det yrke som tydligast skiljer sig mot de ovan två yrkeskategorierna. Yrkestiteln är fysioterapeut och innebär att man diagnostiserar och behandlar muskelskador, ledvärk m.m. Det handlar däremot sällan om mobilisering (men det förekommer) utan oftare om träning, stretchning och tänjning. Mycket ofta jobbar sjukgymnaster förebyggande och ger träningsprogram till personer som exempelvis har mycket stillasittande yrken.

Inom sjukgymnastik finns flera inriktningar och därmed kan sjukgymnasten prioritera vissa behandlingsformer beroende på utbildning och erfarenhet. Det kan exempelvis handla om elektroterapi, akupunktur, massage eller ortopedisk manuell terapi.

Inläggsförfattare: Anna Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *